Praca w oknie z mapami
Dodatek - torero


Zapisywanie wyników

Zapisać wyniki pracy w corridzie możemy na dwa sposoby. Pierwszy to standardowy "Save", ale używać go należy tylko do chwilowego zapisywania wyników aby ich nie stracić w czasie np. padu systemu, bądź (co w tej chwili nawet bardziej prawdopodobne :) corridy. "Save" tworzy jeden plik tekstowy w wewnętrznym formacie corridy. Nie należy go ręcznie zmieniać.

Zawsze kiedy wklepiemy już całą obserwację powinniśmy ją wyeksportować, "Export". Najpierw jednak możemy przyjrzeć się jak będą wyglądały eksportowane pliki, "Export preview". Na rys. 11 przedstawione jest okno podglądu eksportu. Na jego przykładzie zostanie wyjaśniony format wizualnych baz danych PKiM, do którego corrida eksportuje obserwacje.

Okno podglądu eksportu
Rys. 11. Okno z podglądem eksportu (kliknij aby powiększyć)

W PKiM wszystkie informacje o zaobserwowanych meteorach są rozdzielane pomiędzy trzy pliki. Pierwszy z nich to plik nagłówkowy w którym znajdują się informacje wspólne dla poszczególnych tur obserwacyjnych, jeden rekord w pliku odpowiada właśnie jednej takiej turze (najczęściej jest to w przybliżeniu godzina obserwacji). Na rys. 11 te informacje zgromadzone są w ramce "Headers". W tym przykładzie mamy do czynienia z czterema turami obserwacyjnymi jakie wykonał obserwator Jurmc. Kolejne pola rekordu to:
 • trzyznakowy kod pozwalający powiązać daną obserwację z meteorami znajdującymi się w pozostałych dwóch plikach
 • pięcioznakowy kod obserwatora
 • współrzędne geograficzne miejsca w którym wykonywana była obserwacja (format "ddd.d E sdd.d N", "s" to ewentualny znak "+", "-", może być zastąpiony spacją dla dodatnich szerokości geograficznych, czyli półkuli północnej). Zajrzyj na początek tutoriala do części omawiającej pracę z oknem raportowym, aby dowiedzieć się jak corrida ustala współrzędne na podstawie kodów miejscowości
 • data wykonania obserwacji ("dd mm yy", dd to pierwszy dzień z daty łamanej dla danej nocy)
 • godzina rozpoczęcia obserwacji ("hhmm")
 • godzina zakończenia obserwacji ("hhmm")
 • długość ekliptyczna Słońca, corrida korzysta z tabel długości ekliptycznej publikowanych co jakiś czas przez IMO. W standardowej instalacji corridy odpowiedni plik powinien znajdować się w /usr/local/share/corrida/SOLAR_LONGITUDE_TABLE. Można ten plik podmienić na bardziej aktualny, kiedy będziemy mieli do takiego dostęp (o ile oczywiście będzie w tym samym formacie).
 • rektascensja centrum obserwowanego rejonu nieba
 • deklinacja centrum obserwowanego rejonu nieba
 • efektywny czas trwania obserwacji
 • współczynnik zachmurzenia f
 • średnia widoczność najsłabszych gwiazd w trakcie trwania obserwacji
 • kod IMO miejsca w którym wykonana została obserwacja

Następna ramka "Plotted meteors" odpowiada plikowi w którym znajdują się informacje na temat naszkicowanych meteorów. Kolejne pola to:
 • łamana data wykonania obserwacji ("yyyy mm dd/dd")
 • numer meteoru z raportu
 • jasność meteoru
 • prędkość meteoru w stopniach na sekundę (sposób przeliczania prędkości przez corridę został wytłumaczony przy omawianiu pracy z oknem raportowym>
 • godzina zaobserwowania meteoru ("hh:mm")
 • rektascensja początku trasy meteoru ("ddd.dd")
 • deklinacja początku trasy ("sdd.dd", "s" znak "+" lub "-", do pominięcia dla wartości dodatnich)
 • rektascensja końca trasy meteoru (ddd.dd)
 • deklinacja końca trasy meteoru (sdd.dd)
 • kod obserwatora
 • trzyznakowy kod pozwalający na powiązanie meteorów rekordami z pliku "Heads"
Trzeci, ostatni, plik reprezentowany jest na rys. 11 przez ramkę "Not plotted meteors" i zawiera informacje o nienaszkicowanych meteorach:
 • trzyznakowy kod pozwalający na powiązanie meteorów z rekordami z pliku "Head"
 • kod obserwatora
 • łamana data, taki sam format jak w pliku "Plotted"
 • godzina zaobserwowania meteoru
 • numer meteoru z raportu
 • jasność meteoru
 • przynależność do roju
Z chwilą gdy jesteśmy pewni, że obserwacja jest wklepana poprawnie, klikamy "Export form" z menu file lub ikonę skrótu na pasku narzędzi. Pojawi się okno dialogowe przedstawione na rys. 12.

Okno dialogowe "Export form"
Rys. 12 Okno dialogowe "Export form"

Możemy wybrać nazwy dla eksportowanych trzech plików, jednak corrida na podstawie daty obserwacji, kodu obserwatora wygeneruje nazwy domyślne, które w sposób jednoznaczny identyfikują obserwację, a także umożliwią zautomatyzowane przetwarzanie zbioru plików z wieloma obserwacjami (zobacz torerro). Możemy kliknąć "Cancel" aby zrezygnować z eksportu, lub "Eksport" jeśli jesteśmy zdecydowani kontynuować. Pliki zostaną zapisane w katalogu z którego uruchomiliśmy corridę.Praca w oknie z mapami Dodatek - torero