Zapisywanie wynikówDodatek - torero


Torero to mały programik rozprowadzany razem z corridą, który skleja pliki eksportowane przez corridę w jedną bazę danych.

W najprostszym przypadku, aby skleić wpisane uprzednio obserwacje wystarczy wejść do katalogu, w którym zostały one zapisane i wywołać program torero w linii komend np:
bash-2.05b$ torero 
torero: counted nodes: 65
torero: creating file: ./heads_file.txt
torero: creating file: ./coords_file.txt
torero: creating file: ./notpl_file.txt
W powyższym przykładzie torero znalazł w aktualnym katalogu pliki zawierające 65 tur obserwacyjnych, po czym skleił je i utworzył trzy pliki:
Obserwacje są sklejane chronologicznie, wg dat. Trzycyfrowe kody pozwalające na identyfikację rekordów między poszczególnymi plikami dla tej samej obserwacji generowane przez corridę są zamieniane na kolejne kody trzyliterowe. Jeżeli po wywołaniu programu w linii komend nie podany zostanie kod początkowy, wyliczanie zacznie się od kodu AAA, jeśli podany zostanie jakiś inny kod, wyliczanie zacznie się od niego. W przypadku wywołania:
bash-2.05b$ torero DDA
torero: counted nodes: 65
torero: creating file: ./heads_file.txt
torero: creating file: ./coords_file.txt
torero: creating file: ./notpl_file.txt
kod DDA zostanie przypisany do pierwszej chronologicznie obserwacji znalezionej w aktualnym katalogu:
bash-2.05b$ head heads_file.txt 
DDA CHOJU 021.4 E 52.1 N 22 08 03 1945 2050 149.279 315 30 1.00 1.00 5.58 34014
DDB CHOJU 021.4 E 52.1 N 22 08 03 2102 2208 149.331 315 30 1.00 1.00 5.62 34014
DDC CHOJU 021.4 E 52.1 N 22 08 03 2224 2327 149.385 315 30 1.00 1.00 5.60 34014
DDD CHOJU 021.4 E 52.1 N 22 08 03 2350 0025 148.469 315 30 0.50 1.00 5.39 34014 
DDE DORDA 021.4 E 52.1 N 22 08 03 2000 2104 149.289 270 40 1.00 1.00 6.40 34014
DDF DORDA 021.4 E 52.1 N 22 08 03 2104 2210 149.332 270 40 1.00 1.00 6.40 34014
DDG DORDA 021.4 E 52.1 N 22 08 03 2210 2315 149.376 270 40 1.00 1.00 6.50 34014
DDH DORDA 021.4 E 52.1 N 22 08 03 2315 2348 149.409 270 40 0.50 1.00 6.60 34014
DDI MULKR 021.4 E 52.1 N 22 08 03 2020 2124 149.302 255 50 1.00 1.02 5.66 34014
DDJ JURMC 021.4 E 52.1 N 23 08 03 2315 2336 150.369 338 56 0.30 1.00 6.14 34014
Torero przyjmuje także kilka argumentów opcjonalnych. Aby się z nimi zapoznać wpisz:
bash-2.05b$ torero --help
Możliwe jest m. in. zdefiniowanie katalogu w którym znajdują się obserwacje (jeśli jest on inny niż aktualny) oraz katalogu do którego mają zostać zapisane wyniki.


Zapisywanie wyników