Corrida Tutorial, czyli jak wziąć byka za rogi?
Praca w oknie raportowym


Menu


Menu "File" przedstawione jest na rys. 3. Składa się ono ze standardowych pozycji:
  • New - otwarcie edycji nowego raportu
  • Open - otwarcie zapisanego wcześnie raportu
  • Save - zapisanie edytowanego raportu
  • Export - wyeksportowanie raportu
  • Export preview - podgląd eksportowanych danych
  • Quit - wyjście z programu
Na rys. 3 pokazane są również ikonki skrótów do wyszczególnionych wyżej pozycji menu "FILE" z paska narzędzi. Kolejność na pasku jest ta sama co w menu. Wygląd ikonek może się różnić trochę na różnych komputerach, zależy od wersji i konfiguracji GTK.

Rys 3. Menu "File" corridy oraz pasek narzędzi

Wytłumaczenia wymaga być może rozróżnienie miedzy zapisywaniem ("Save"), a eksportowaniem ("Export"). Jest z tym podobnie jak miało to miejsce w przypadku CooReadera. Zapisanie ("Save") stworzy jeden plik w wewnętrznym formacie corridy, plik taki można później znów otworzyć i edytować, natomiast eksportowanie ("Export") sprawi, że na dysku zostaną utworzone 3 pliki w formacie baz danych obserwacji wizualnych PKiM. Będą to kolejno: Obserwacja wyeksportowana (i nie zapisana wcześniej) nie może być już edytowana w corridzie. "Save" służy tylko do zapisania danych w czasie pracy, aby ich nie stracić, natomiast to na czym nam w PKiM zależy, to pliki eksportowane.Corrida Tutorial, czyli jak wziąć byka za rogi? Praca w oknie raportowym